Rehabilitacja - kto może z niej skorzystać?

Rehabilitacja - kto może z niej skorzystać?

Pobyt w szpitalu czy zapewnienie kompleksowej opieki to czasami zbyt mało, aby pacjent miał szansę w pełni wrócić do zdrowia, czy chociażby odzyskać część sprawności, którą posiadał przed chorobą. W przypadku osób, które uległy wypadkowi, udarowi lub walczą z ciężką chorobą konieczna jest rehabilitacja, czyli proces, którego celem jest pomoc w przywróceniu maksymalnej sprawności, która pozwoli choremu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Dla lepszego efektu zaleca się udzielanie rehabilitacji przez specjalistów, takich jak: fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, pielęgniarki oraz muzykoterapeuci. 

Klasyczny model rehabilitacji zakłada, że powinna być ona:
↓powszechna - może z niej skorzystać każdy, kto tylko jej potrzebuje;
↓wczesna - im wcześniej zostaną podjęte działania, tym większe szanse, że pacjent odzyska swoją dawną sprawność; 
↓kompleksowa - powrót do zdrowia powinien odbywać się pod okiem specjalistów;
↓ciągła - rehabilitacja to proces, który powinien trwać odpowiednio długo. 

Pomocy w powrocie do dawnej sprawności potrzebują osoby z różnymi schorzeniami i chorobami, jednakże najczęściej ta forma leczenie stosowana jest w przypadku osób po udarze mózgu, zawale serca czy poważniejszych złamaniach kończyn. 

Jako, że sposób i zakres rehabilitacji zależy od indywidualnego stanu i potrzeba pacjenta, można ją podzielić na:
↓neurologiczną,
↓kardiologiczną, 
↓pulmonologiczną, 
↓specjalistyczną. 

Szczególnie polecana jest forma rehabilitacji w specjalnych ośrodkach oraz oddziałach, ponieważ jest ona bardziej intensywna, jak również zapewnia kompleksową opiekę. Chory może liczyć na badania lekarskie, wypisanie recepty czy wydanie zaleceń terapeutycznych.

Wszystkie opinie (0)
Napisz swoją opinię
Całościowa ocena:

Podobne placówki rehabilitacyjne